Tumblelog by Soup.io
 • rudaagg
 • ja-sowa
 • nuwanda
 • fmix
 • Elizaaabeth
 • nicolaskim
 • Focusonme
 • wpieciusmakach
 • purplefox
 • Suzi
 • pralina
 • haemoglobin12
 • ShittyKitty
 • muviell
 • foolishness
 • kusiol
 • OnTheRun
 • metameta
 • blackspoon
 • olika
 • Mijime
 • infra-red
 • justmess
 • everylivingcreaturediesalone
 • yougurtway
 • athlin
 • chlopcycalujaswojedziewczyny
 • people-error
 • silence24
 • primordium
 • fyeahwhatever
 • doedeer
 • nicbezprzyczyny
 • BloodyPierrot
 • soundofsilence
 • Padzia
 • svvist
 • ticktock
 • Kryptonite
 • lest
 • krybus
 • delikatnienie
 • blackcandelle
 • narcoleptic
 • feshechka
 • izalec
 • cwihr
 • rotfl
 • afryyka
 • zielone-banany
 • incurable-insomnia
 • fuckingmess
 • MrsDarkness
 • halucynacje
 • paliti
 • niewiedza
 • margharett
 • mishasta
 • sowiazupa
 • tinkerbelljar
 • fag-hag
 • xallofthis
 • Alexzandra
 • hatardig
 • hoodoo
 • inaczej
 • fridaysister
 • iffy
 • Ruda-Shuty
 • kjuroman
 • trstnx
 • tozabawne
 • unitedsoupsmusic
 • rudaizia
 • juzwa
 • zielarka
 • pyzarules
 • biianca
 • wherever-i-may-roam
 • mademoiselle-peur
 • absurdalna
 • goaskalice
 • hallon
 • melan
 • irylan
 • novocaine
 • alamakota
 • toskafkee
 • meds
 • bananchiquita
 • meeds
 • clrssnn
 • AliceLiddell
 • dyssymulacja
 • andrius
 • Black-Eyed
 • malinowykisiel
 • guyver
 • caramelsanddebris
 • EviLove
 • RecklessKid
 • sex-food-and-rock-n-roll
 • nysqui
 • transwizja
 • mlrt
 • puciata
 • Gloria
 • Jacobuniverse
 • sydnor
 • notforgetme
 • werhamster
 • dimetylotryptamina
 • alberta
 • kittylitter
 • depressionsucks
 • karmazynowa
 • karaibski
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2018

9429 c974 500
Reposted fromkimik kimik vianuwanda nuwanda
4970 40b9
Morning Smog by Brielle Cardieri
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viagabor gabor
5289 e17c 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaflesz flesz
Jeżeli nerwica ma polegać na tym, że człowiek pragnie dwóch zupełnie sprzecznych ze sobą rzeczy naraz, to owszem, w takim razie jestem wariatką! Wiem, że przez całe życie będę się miotała pomiędzy różnymi, wykluczającymi się nawzajem pragnieniami
— Sylvia Plath "Szklany klosz"
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty
7111 8d34 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viamiktoria miktoria
7840 466a 500

undr:

Fred den Ouden. Kissing goodbye. Amsterdam. 1967

3432 249f
Reposted fromfelicka felicka viafilmowy filmowy
Reposted fromCaccipergolo Caccipergolo
2549 ff69
Reposted fromSkydelan Skydelan viaKaviah Kaviah
6265 5d9a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaKaviah Kaviah
7023 e89c 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaKaviah Kaviah
Reposted fromTullfrog Tullfrog viaKaviah Kaviah
Reposted fromCaccipergolo Caccipergolo viaCyamis Cyamis
1680 ed25
2025 4d7d 500

February 23 2018

2379 f39b 500
Reposted frompiehus piehus viaoutofmyhead outofmyhead
7929 a4f5 500
Reposted from777727772 777727772 viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl