Tumblelog by Soup.io
 • rudaagg
 • ja-sowa
 • nuwanda
 • fmix
 • Elizaaabeth
 • nicolaskim
 • Focusonme
 • wpieciusmakach
 • purplefox
 • Suzi
 • pralina
 • haemoglobin12
 • ShittyKitty
 • muviell
 • foolishness
 • kusiol
 • OnTheRun
 • metameta
 • blackspoon
 • olika
 • Mijime
 • infra-red
 • justmess
 • everylivingcreaturediesalone
 • yougurtway
 • athlin
 • chlopcycalujaswojedziewczyny
 • people-error
 • silence24
 • primordium
 • fyeahwhatever
 • doedeer
 • nicbezprzyczyny
 • BloodyPierrot
 • soundofsilence
 • Padzia
 • svvist
 • ticktock
 • Kryptonite
 • lest
 • krybus
 • delikatnienie
 • blackcandelle
 • narcoleptic
 • feshechka
 • izalec
 • cwihr
 • rotfl
 • afryyka
 • zielone-banany
 • incurable-insomnia
 • fuckingmess
 • MrsDarkness
 • halucynacje
 • paliti
 • niewiedza
 • margharett
 • mishasta
 • sowiazupa
 • tinkerbelljar
 • fag-hag
 • xallofthis
 • Alexzandra
 • hatardig
 • hoodoo
 • inaczej
 • fridaysister
 • iffy
 • Ruda-Shuty
 • kjuroman
 • trstnx
 • tozabawne
 • unitedsoupsmusic
 • rudaizia
 • juzwa
 • zielarka
 • pyzarules
 • biianca
 • wherever-i-may-roam
 • mademoiselle-peur
 • absurdalna
 • goaskalice
 • hallon
 • melan
 • irylan
 • novocaine
 • alamakota
 • toskafkee
 • meds
 • bananchiquita
 • meeds
 • clrssnn
 • AliceLiddell
 • dyssymulacja
 • andrius
 • Black-Eyed
 • malinowykisiel
 • guyver
 • caramelsanddebris
 • EviLove
 • RecklessKid
 • sex-food-and-rock-n-roll
 • nysqui
 • transwizja
 • mlrt
 • puciata
 • Gloria
 • Jacobuniverse
 • sydnor
 • notforgetme
 • werhamster
 • dimetylotryptamina
 • alberta
 • kittylitter
 • depressionsucks
 • karmazynowa
 • karaibski
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2017

3120 56f9 500
3234 b96b 500
9620 be47
Reposted fromsohryu sohryu vianitrovent nitrovent
9449 19c7 500
Reposted fromitslikerufus itslikerufus vianitrovent nitrovent
2988 3026
Reposted fromhagis hagis vianitrovent nitrovent
3747 599c 500
1038 9f83 500
Reposted fromtichga tichga viaadremdico adremdico
Richard Feynman‏
Reposted fromgruetze gruetze viaadremdico adremdico
9324 af19 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viaRekrut-K Rekrut-K
5977 9423 500
Reposted fromfungi fungi viaRekrut-K Rekrut-K

September 25 2017

8398 9dcc
#tusą
Reposted frompankamien pankamien viaExfeletes Exfeletes
8665 6287 500
Reposted fromkatiestkid katiestkid viaohmylife ohmylife
Reposted fromSardion Sardion viavideogames videogames
"Stojąc w miejscu też można zabłądzić".
— Edward Stachura
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaJosette Josette
3221 3217

Reposted fromKiro Kiro
5176 3bb1 500
Może za często do niej dzwoniłem. Może powiedziałem jej za wiele o sobie. Może popełniłem ten błąd, koszmarny błąd, przytulania się do niej w środku nocy i słuchania jak oddycha. Może pozwoliłem sobie za bardzo przy niej odpoczywać. Może po raz pierwszy w życiu od czegokolwiek się uzależniłem. 
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Zamienił ją w piękny, ale zupełnie rozstrojony instrument, na którym nikt już nigdy dobrze nie zagra. 
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl