Tumblelog by Soup.io
 • rudaagg
 • ja-sowa
 • nuwanda
 • fmix
 • Elizaaabeth
 • nicolaskim
 • Focusonme
 • wpieciusmakach
 • purplefox
 • Suzi
 • pralina
 • haemoglobin12
 • ShittyKitty
 • muviell
 • foolishness
 • kusiol
 • OnTheRun
 • metameta
 • blackspoon
 • olika
 • Mijime
 • infra-red
 • justmess
 • everylivingcreaturediesalone
 • yougurtway
 • athlin
 • chlopcycalujaswojedziewczyny
 • people-error
 • silence24
 • primordium
 • fyeahwhatever
 • doedeer
 • nicbezprzyczyny
 • BloodyPierrot
 • soundofsilence
 • Padzia
 • svvist
 • ticktock
 • Kryptonite
 • lest
 • krybus
 • delikatnienie
 • blackcandelle
 • narcoleptic
 • feshechka
 • izalec
 • cwihr
 • rotfl
 • afryyka
 • zielone-banany
 • incurable-insomnia
 • fuckingmess
 • MrsDarkness
 • halucynacje
 • paliti
 • niewiedza
 • margharett
 • mishasta
 • sowiazupa
 • tinkerbelljar
 • fag-hag
 • xallofthis
 • Alexzandra
 • hatardig
 • hoodoo
 • inaczej
 • fridaysister
 • iffy
 • Ruda-Shuty
 • kjuroman
 • trstnx
 • tozabawne
 • unitedsoupsmusic
 • rudaizia
 • juzwa
 • zielarka
 • pyzarules
 • biianca
 • wherever-i-may-roam
 • mademoiselle-peur
 • absurdalna
 • goaskalice
 • hallon
 • melan
 • irylan
 • novocaine
 • alamakota
 • toskafkee
 • meds
 • bananchiquita
 • meeds
 • clrssnn
 • AliceLiddell
 • dyssymulacja
 • andrius
 • Black-Eyed
 • malinowykisiel
 • guyver
 • caramelsanddebris
 • EviLove
 • RecklessKid
 • sex-food-and-rock-n-roll
 • nysqui
 • transwizja
 • mlrt
 • puciata
 • Gloria
 • Jacobuniverse
 • sydnor
 • notforgetme
 • werhamster
 • dimetylotryptamina
 • alberta
 • carmenluna
 • depressionsucks
 • karmazynowa
 • karaibski
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2018

6872 f44e
J. A.
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
0620 f37c 500
5384 ef21 500
Reposted fromFlau Flau viametafnord metafnord
4307 9faf 500
Reposted fromneon neon viametafnord metafnord
8653 e835 500
Reposted fromtfu tfu viamanxx manxx
5441 d6c8 500
The Donaldsaurus via Wumo 21. Jun 2018 | Wumo
1313 3f4a
Reposted fromHypothermia Hypothermia viahiroshima2 hiroshima2
6920 e3c1 500
Reposted fromkaiee kaiee viahiroshima2 hiroshima2
5664 d824 500
Reposted fromhiroshima2 hiroshima2
Reposted fromFlau Flau viahiroshima2 hiroshima2
6354 894a 500
Reposted fromkaiee kaiee viahiroshima2 hiroshima2
1229 bdd2 500
Reposted fromhiroshima2 hiroshima2
4358 10b7 500
Reposted fromteijakool teijakool viahiroshima2 hiroshima2
7626 dddd
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viahiroshima2 hiroshima2
1890 bf35 500

glitchlight:

evilbuildingsblog:

A church in Norway built in 1181 without any nails.

of all the things to highlight about this building the lack of nails is not the thing I would have expected 

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl