Tumblelog by Soup.io
 • rudaagg
 • ja-sowa
 • nuwanda
 • fmix
 • Elizaaabeth
 • nicolaskim
 • Focusonme
 • wpieciusmakach
 • purplefox
 • Suzi
 • pralina
 • haemoglobin12
 • ShittyKitty
 • muviell
 • foolishness
 • kusiol
 • OnTheRun
 • metameta
 • blackspoon
 • olika
 • Mijime
 • infra-red
 • justmess
 • everylivingcreaturediesalone
 • yougurtway
 • athlin
 • chlopcycalujaswojedziewczyny
 • people-error
 • silence24
 • primordium
 • fyeahwhatever
 • doedeer
 • nicbezprzyczyny
 • BloodyPierrot
 • soundofsilence
 • Padzia
 • svvist
 • ticktock
 • Kryptonite
 • lest
 • krybus
 • delikatnienie
 • blackcandelle
 • narcoleptic
 • feshechka
 • izalec
 • cwihr
 • rotfl
 • afryyka
 • zielone-banany
 • incurable-insomnia
 • fuckingmess
 • MrsDarkness
 • halucynacje
 • paliti
 • niewiedza
 • margharett
 • mishasta
 • sowiazupa
 • tinkerbelljar
 • fag-hag
 • xallofthis
 • Alexzandra
 • hatardig
 • hoodoo
 • inaczej
 • fridaysister
 • iffy
 • Ruda-Shuty
 • kjuroman
 • trstnx
 • tozabawne
 • unitedsoupsmusic
 • rudaizia
 • juzwa
 • zielarka
 • pyzarules
 • biianca
 • wherever-i-may-roam
 • mademoiselle-peur
 • absurdalna
 • goaskalice
 • hallon
 • melan
 • irylan
 • novocaine
 • alamakota
 • toskafkee
 • meds
 • bananchiquita
 • meeds
 • clrssnn
 • AliceLiddell
 • dyssymulacja
 • andrius
 • Black-Eyed
 • malinowykisiel
 • guyver
 • caramelsanddebris
 • EviLove
 • RecklessKid
 • sex-food-and-rock-n-roll
 • nysqui
 • eggwggwegev
 • mlrt
 • puciata
 • Gloria
 • Jacobuniverse
 • sydnor
 • notforgetme
 • werhamster
 • dimetylotryptamina
 • alberta
 • carmenluna
 • depressionsucks
 • karmazynowa
 • karaibski
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2019

Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
Chcę być po prostu czyjaś. Chcę, żeby ktoś cieszył się, że ma właśnie mnie. 

[Comics] Apocalypse Scenario #253

Reposted fromsawb sawb vianesrait nesrait
1989 6195
Reposted frompisces pisces viamy-whole-self my-whole-self

Jeśli brak ci wewnętrznej siły, poszukaj kogoś, kto uwierzy w ciebie. To cię wzmocni.
— Boris Cyrulnik
Reposted fromm-jak-magia m-jak-magia viaGabreiila Gabreiila
6714 ae62 500
Reposted fromNocephya Nocephya viaSirenensang Sirenensang
8338 a0bb 500
Reposted fromtichga tichga viakrainakredek krainakredek
9169 892b 500
może karma wraca...
8847 77aa 500
Reposted fromFero Fero viadudku dudku
8854 4dc4
Reposted fromfilo86 filo86 vialenifca lenifca
7927 e5b2 500
shameless.
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
9029 0efa
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
4882 dde6 500
Lubię Cię obok.
Reposted fromloveproof loveproof viairmelin irmelin
7016 1f80 500
Reposted fromsarazation sarazation viairmelin irmelin
5974 39b2 500
Reposted fromhomosuperior homosuperior viairmelin irmelin
6929 4f7d 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viairmelin irmelin
Reposted fromDennkost Dennkost viairmelin irmelin
1121 00e5
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl